My Sixth sense

Clairvoyance & Coaching all-in-one

"Clairvoyance er blot en form foråndelig internetforbindelse, hvor clairvoyanten tilkobler sig den åndelige verden og formidler budskaberne til dig."


"Clairvoyance is just a form of spiritual internet connection, where the clairvoyant connects to the spiritual world and conveys the messages to you."

- Wikipedia

Who am I

What is

My Sixth sense

English


A heartfilled welcome to you

How can I help?


Lovecareerclarificationguidanceclarity - conflicts -concerns - stress


My name is Louise and in May 2021 I recieved my title as a clairvoyant and coach after 2 years of studying


---


I have leaned, that not two clairvoyants are alike - as not two people are alike and therefor sessions are never the same.

Messages can be different and the subject you want to talk about may not be the same as your guides/angels wants to enlighten.


I do everything with and from the heart and my sessions are delivered exactly as you need to hear them. I am a mouthpiece for your guides/angels and convey what comes to me with no editing. I do all with deep empathy and very direct.


I am also a graphic designer and  photographer so therefore extremely visual and most messages I recieve come to me in the form of pictures, movies and feelings - all that I explain to you as they come to me.


I do not make contact with the deceased, do not look into death or illness, as well as a 3rd person over the age of 12, unless this person is present and approve my questions.

(I also take in couples and friends together)


My task is to shed light on your current situation, find out why it is so and guide you towards a  better and more clearer version of now. This, I do with combining my clairvoyance with coaching. 


The messages gives you the opportunity to move on and find a new path to go, but I never make the decision for you. You choose whether you want to make use of these messages, that I bring you or not.


I recieve messages for you that I convey to you in the best possible way, with warmth of heart and a smile from within from your own guides and angels.


Clear feeling: feels emotions
Clear hearing: hears sounds & messages
Clairvoyance: seeing pictures & movies


Whether it is physical attendance, videochat or over the phone, a session lasts 60 minutes from the agreed time.


Since I am a photographer, I have my own cards instead of angel cards. You will therefore receive one of my pictures, with a message just for you - a message to remind yourself of something or just a few words to read once in a while, at the end of the session.


I look forward to meeting / seeing you and illuminating the dark of invisible areas you feel you need to get a new angle on.


If you should have any questions, it would be an advantage to write them down before we start, so you don't forget anything.


I hope to hear from you and look forward to enlighten you.


Be safe and take care

Hvem er jeg

Hvad er 

My Sixth sense

Dansk


Hjerteligt velkommen til dig

Hvordan kan jeg hjælpe?


Kærlighed – karriere – afklaring – vejledning – klarhed – konflikter – bekymringer – stress


Jeg hedder Louise og i maj 2021 modtog jeg min titel som clairvoyant og coach efter 2 år på skolebænken


---


Jeg har erfaret, at ikke to clairvoyante er ens - da ikke to mennesker er ens, og derfor er sessioner aldrig ens.

Budskaberne kan være forskellige, og det emne, du vil tale om, er måske ikke det samme, som dine guider/engle ønsker at oplyse.


Jeg gør alt med og fra hjertet og mine sessioner bliver leveret præcis som du har brug for at høre dem. Jeg er et talerør for dine guider/engle og formidler det, der kommer til mig uden redigering. Jeg gør alt med dyb empati og meget direkte.


Jeg er også grafisk designer og fotograf, så derfor er jeg ekstremt visuel, og de fleste beskeder, jeg modtager, kommer til mig i form af billeder, film og følelser - alt det beskriver jeg for dig, når de kommer til mig.


Jeg tager ikke kontakt til afdøde, ser ikke på død eller sygdom, samt en 3. person over 12 år, medmindre denne person er til stede og godkender mine spørgsmål.

(Jeg tager også imod par og vennepar sammen)


Min opgave er, at belyse din nuværende situation, finde ud af hvorfor det er sådan og guide dig mod en bedre og mere klar version af nuet. Dette gør jeg ved at kombinere min clairvoyance med coaching.


Beskederne giver dig mulighed for at komme videre og finde en ny retning at gå, men jeg tager aldrig beslutningen for dig. Du vælger selv, om du vil gøre brug af disse beskeder, som jeg bringer dig eller ej.


Jeg modtager beskeder, som jeg formidler til dig på den bedst mulige måde, med hjertevarme og et smil indefra fra dine egne guider og engle.


Klar følelse: føler følelser
Klar hørelse: hører lyde og beskeder
Clairvoyance: se billeder og film


Uanset om det er fysisk fremmøde, videochat eller over telefonen, varer en session 60 minutter fra det aftalte tidspunkt.


Da jeg er fotograf, har jeg mine egne kort i stedet for englekort. Du vil derfor modtage et af mine billeder, med en besked kun til dig - en besked der skal minde dig selv om noget eller blot et par ord du skal læse en gang imellem, i slutningen af sessionen.


Jeg glæder mig til at møde/se dig og belyse de mørke og usynlige områder, du føler du skal have en ny vinkel på.


Skulle du have spørgsmål, vil det være en fordel at skrive dem ned, inden vi går i gang, så du ikke glemmer noget.Jeg håber at høre fra dig og ser frem til at oplyse dig.


Pas godt på dig selv

What can I do to help

Hvad kan jeg gøre for at hjælpe

I have 4 different ways and sessions

Jeg har 4 forskellige typer af sessioner

On-line

60 minutes online session.

I will e-mail you your photo in the end.

physically present

You come to me or I come to you.

Phone session

I call you and give you a clairvoyance over the phone.

Couples or friends

This requires you to come to me or I come to you.

Hvad sagde min underviser?

"Louise har gennemgået den 2-årige uddannelse med stor seriøsitet, interesse og læring. Louise er en empatisk sjæl der under alle alt det bedste på deres vej. Louise besidder en oprigtig interesse i andre og udstråler en varme og venlighed som får andre til at føle sig set og mødt, hvilket giver hende en naturlig tilgang til at hjælpe mennesker professionelt. Som clairvoyant besidder Louise en særegen evne til at levere følsomme beskeder visuelt, så klienten føler sig genkendt og forstået i det der er svært. Hun er omhyggelig og detaljeret i sin clairvoyante formidling og med sit store følelseskatalog, formår Louise at formidle enhver følelsesmæssig tilstand og situation hos sine klienter. Som coach er Louise nysgerrig, løsningsorienteret med stor empati. Hun er anerkendende og en god lytter, hvilket giver klienten plads, rum og tillid til at betro sig om selv svære temaer. Louise er en sød og rummelig sjæl med et kæmpe hjerte som kommer alle i hendes nærvær til gavn og glæde både professionelt og privat. Af samme grund er hun selvskrevet til at støtte andre i deres udvikling."


What did my teacher say?

"Louise has gone through the 2-year education with great seriousness, interest and learning. Louise is an empathetic soul who wishes everyone the best in their path. Louise has a genuine interest in others and exudes a warmth and kindness that makes others feel seen and met, giving her a natural approach to helping people professionally. As a clairvoyant, Louise has a unique ability to deliver sensitive messages visually, so that the client feels recognized and understood in what is difficult. She is careful and detailed in her clairvoyant communication and with her large catalog of emotions, Louise manages to convey every emotional state and situation of her clients. As a coach, Louise is curious, solution-oriented with great empathy. She is appreciative and a good listener, which gives the client space, space and confidence to confide about even difficult topics. Louise is a sweet and generous soul with a huge heart who benefits and delights everyone in her presence, both professionally and privately. For the same reason, she is self-written to support others in their development."

Mine klienter siger

VERY CALMING


“She knew what I was going thrugh - I thought she had been told about my history but she hadn't!

She was very calm and inspired trust.

I would have talked more with her, if I could”


Eng Phone clairvoyance

- M

BEHAGELIG & PRÆCIS


“Sagde ting som ramte mig, meget præcis og selv om det gjorde "ondt" var det nok det bedste.

Meget behagelig, var god til at spørge om jeg forstod og brugte sin krop til at firklare”


DK Fysisk clairvoyance

- M

SPOT ON


“Spot on budskaber og hun  fik nogle gode billeder ind som blev forklaret fint. Jeg fik et vink om at jeg skulle arbejde mere med min spiritualitet.

Dejlig stemning

Du er super go !!”


DK Fysisk clairvoyance

- L

notesbog om kolibri dk
Why a Hummingbird?

Available Hours


I am available on-line / by messenger and IRL. If you are only able to see me during a weekend, we will find out something.

Sunday
Closed
Monday
13:00 - 20:00
Tuesday
13:00 - 20:00
Wednesday
13:00 - 20:00
Thursday
13:00 - 20:00
Friday
13:00 - 20:00
Saturday
Closed